Odrabianie pracy domowej pomoc matematyka statystyka informatyka

Odrabianie pracy domowej pomoc matematyka statystyka informatyka
Odrabianie pracy domowej pomoc matematyka statystyka informatyka
Cena: 30 zł
Oferuję swoją pomoc w nauce i odrabianiu prac domowych z matematyki, statystyki, informatyki, ekonometrii. Pomoc obejmuje uzupełnienie wiedzy z matematyki, statystyki, informatyki (Word, Excel, PowerPoint, skrypt R, Python, C++ , C# , Java , Scala , Python , Bash , PHP , Sql , HTML , CSS , qml , Perl , Asembler, inne języki programowania ), języka polskiego, języka angielskiego, przyrody, historii oraz innych przedmiotów.

Potrzebujesz by ktoś w przejrzysty sposób wyjaśnił Ci pewne zagadnienia z zakresu matematyki? Masz problem w szkole, bądź chcesz poćwiczyć materiał by pewniej czuć się na klasówce? może po prostu chcesz rozszerzyć swoją wiedzę z tej dziedziny?
Indywidualne zajęcia, dostosowane do twojego poziomu to świetny wybór.
Zadzwoń, bądź napisz do mnie.
Udzielam korepetycji na różnych poziomach.
Korepetycje mają na celu, w szczególności:
przygotowanie do sprawdzianów,
przygotowanie do klasówek,
odrabianie prac domowych,
nadrabianie bieżącego materiału szkolnego.
- Matematyka każdy poziom
- Macierze, wyznaczniki, równania macierzowe
- Statystyka opisowa
- Analiza wariancji
- Analiza Kowariancji
- Analiza Korelacji
- Analiza Regresji
- Regresja liniowa
- Regresja Logistyczna
- Analiza Czynnikowa
- Analiza Rzetelności
- Liczby zespolone
- Pochodne całki
- Ciągi
- Szeregi liczbowe i funkcyjne
- Szeregi potęgowe
- Rachunek różniczkowy i całkowy
- Ekstrema funkcji
- Reguła de L'Hospitala
- Schemat Bernoulliego
- Dystrybuanta zmiennej losowej
- Wartość oczekiwana, wariacja
- Przedziały ufności,
- Testy istotności,
- Wielkość minimalnej próby,
- Test chi (chi kwadrat),
- Testy zgodności,
- Twierdzenie graniczne,
- Rozkład normalny,
- Szeregi rozdzielcze,
- Miary położenia, miary zmienności, miary asymetrii, miary koncentracji,
- Indeksy indywidualne, indeksy agregatowe,
- Analiza korelacji; współczynnik korelacji liniowej Pearsona, współczynnik korelacji rang Spearmana, inne współczynniki korelacji,
- Regresja liniowa; wyznaczanie parametrów, ocena jakości oszacowanych parametrów, współczynnik determinacji,
- Rachunek prawdopodobieństwa,

ekonometria - autokorelacja, modele liniowe, heteroskedastyczność, współliniowość, modele ADL i ECM, modele zero-jedynkowe, modele wielorównaniowe, model AR, MA, ARMA, kointegracja, stacjonarność, sezonowość
statystyka matematyczna - wnioskowanie statystyczne , zmienna losowa, weryfikacja hipotez, testy istotności, przedziały ufności, estymatory
statystyka opisowa oraz ekonomiczna - asymetrii, miary średnie, spłaszczenia, korelacja, analiza dynamiki, zróżnicowania
algebra liniowa - pierwiastki charakterystyczne, macierze, wektory, układy równań, układy nierówności

badania operacyjne - podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka , programowanie liniowe, simpleks, zagadnienie transportowe, zagadnienie przydziału
analiza input – output - agregacja, model Leontiefa, współczynniki, mnożniki
prognozowanie - symulacje, metody naiwne, metody wygładzenia wykładniczego, błędy prognoz,
metody trendu
symulacje - porządkowanie układu równań, metoda Newtona-Raphsona , metoda Gaussa-Seidla
Ważna jest systematyczność, przekazywanie wiedzy w sposób prosty oraz ciekawy.
Zapraszam do nauki ze mną.

Możliwość zdalnej pomocy w odrabianiu lekcji oraz nauki – cała Polska.
Zainteresowanych zapraszam do kontaktu
Robert
515 824 142
lekcjepomoc@wp.pl
http://www.lekcjepomoc.like.pl
Miejsce: Szczecin, zachodniopomorskie,

Kontakt z ogłoszeniodawcą

Nr ogłoszenia: 119866

Telefon: (Pokaż telefon)
E-mail: (Pokaż e-mail)

Dodano dnia:

Aktualizacja: 19.06.2019r

Ilość wyświetleń:

Wyślij e-mail:

Ogłoszenia podobne:

Nowe ogłoszenia na e-mail

Powiadomienia o nowych ofertach na skrzynę pocztową.