główny specjalista

główny specjalista Szczecin - Zdjęcie 1
główny specjalista
Cena: Brak

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
główny specjalista do spraw prowadzenia nadzoru nad związkami spółek wodnych, postępowań egzekucyjnych oraz administracyjnych w Wydziale Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego
70-502 Szczecin ul. Wały Chrobrego 4
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
Wykonuje nadzór nad związkami spółek wodnych,
Prowadzi postępowania administracyjne w zakresie egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym,
Prowadzi sprawy związane z udzielaniem pomocy państwa dla spółek wodnych wykonujących i utrzymujących urządzenia melioracji wodnych szczegółowych celem zapewnienia prawidłowości rozliczenia dotacji,
Udziela i rozlicza dotacje celowe na realizację przez starostów zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w związku z art. 45 ustawy Prawo Łowieckie,
Prowadzi sprawy dotyczące wyprzedzającego finansowania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2021-2027” z przeznaczeniem na zamknięcie Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014-2020”,
Prowadzi postępowania administracyjne w celu ustalenia wysokości odszkodowania na podstawie art. 469 Prawa wodnego,
Wprowadza dane do systemu informacyjnego gospodarowania wodami SIGW.
Warunki pracy
·         Praca w zabytkowym budynku, położonym w centrum miasta na Wałach Chrobrego,
·         Charakter pracy: w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym,
·         Praca wykonywana w pozycji siedzącej,  wymuszonej
·         stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, monitor ekranowy, drukarkę, telefony, faks, ksero - obsługa komputera powyżej 4 godzin  dziennie
·         oświetlenie dzienne i sztuczne
·         stanowisko pracy znajduje się na II piętrze budynku ZUW, częściowo dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych, winda oraz urządzenia higieniczno-sanitarne na każdej kondygnacji, brak podjazdów.
Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
REKRUTACJA:
1 ETAP Złożenie oferty przez kandydata
×        Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą zakwalifikowane,
×        Oferty należy składać w zaklejonych kopertach,
×        Do składania dokumentów zachęcamy również osoby o specjalnych potrzebach, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu
×        Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca,
×        Wzory oświadczeń znajdują się na stronie internetowej ZUW www.szczecin.uw.gov.pl/ w zakładce „praca – wzory formularzy”
2 ETAP Analiza ofert pod kątem spełniania wymagań określonych w ogłoszeniu
×        Oferty nie zawierające dokumentów wskazanych w treści ogłoszenia zostaną odrzucone z przyczyn formalnych,
×        Kandydaci, którzy nie spełniają wymagań niezbędnych w postaci m.in. wykształcenia, doświadczenia zawodowego/stażu pracy nie zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji.
3 ETAP Kontakt z kandydatami spełniającymi stawiane przez nas wymagania
×        Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania kwalifikacyjnego telefonicznie lub e-mailem,
×        Dane kontaktowe należy podać w składanej ofercie,
×        Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia mogą zostać odebrane osobiście w Biurze Organizacji i Kadr w budynku urzędu w Szczecinie, pok. 281 w okresie 3 miesięcy od zakończenia naboru. Aplikacje nieodebrane przed upływem tego terminu zostaną komisyjnie zniszczone.
4 ETAP Udział wyłonionych kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym
×        Rozmowa kwalifikacyjna może być poprzedzona testem umiejętności określonych w wymaganiach niezbędnych
5 ETAP Finalna decyzja i informacja zwrotna
×        Kontakt telefoniczny z kandydatem wyłonionym do zatrudnienia
×        Zamieszczenie wyniku naboru na stronie BIP KPRM oraz stronie internetowej ZUW www.szczecin.uw.gov.pl w zakładce „Praca – wyniki naborów na wolne stanowiska w służbie cywilnej”.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 91/430 36 50.
 
Nabór może zostać przeprowadzony częściowo lub całkowicie zdalnie, np. przy wykorzystaniu narzędzi: zoom, Skype, teams. Kandydat będzie musiał posiadać zainstalowany odpowiedni program.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
niezbędne
wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy
co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego
w obszarze postępowań administracyjnych
pozostałe wymagania niezbędne:
Znajomość przepisów, w szczególności: – Prawa Wodnego, – KPA – ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji, – ustawy o finansach publicznych, – ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego,
Umiejętność obsługi komputera i pakietu Office (Word, Excel)
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
wymagania dodatkowe
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Dokumenty należy złożyć do: 2023-06-04
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Biuro Organizacji i Kadr, pok. 283 ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin z dopiskiem: „oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 121387 ”


Data aktualizacji: 2023-05-25
Rodzaj umowy: Na czas nieokreślony
Rodzaj pracy: Pełny etat
Minimalne doświadczenie: 1 rok
Wykształcenie: Wyższe licencjackie
Ilość wakatów: 1
Miejsce: Szczecin, zachodniopomorskie,
Nazwa firmy: BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna
Nazwa stanowiska: główny specjalista
Więcej na stronie www:
główny specjalista Szczecin - Obraz nr 1

Kontakt z ogłoszeniodawcą

Nr ogłoszenia: 253626

Informujemy, że oferta pracy pochodzi z serwisu InfoPraca.pl

APLIKUJ NA STANOWISKO »

Dodano dnia:

Ilość wyświetleń:

Ogłoszenia promowane:

Inne ogłoszenia tego użytkownika:

 • wizytator

  BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna wizytator Nowogard

  Kuratorium Oświaty w Szczecinie Zachodniopomorski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: wizytator do spraw nadzoru pedagogicznego w...

  wizytator Dodano: 09.06.2023
 • Customer Service Specialist with German

  ManpowerGroup Sp. z o.o. Customer Service Specialist with German Szczecin

  Manpower (Agencja zatrudnienia nr 412) to globalna firma o ponad 70-letnim doświadczeniu, działająca w 82 krajach. Na polskim rynku jesteśmy od 2001 roku i...

  Customer Service Specialist with German Dodano: 08.06.2023
 • inspektor

  BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna inspektor Szczecinek

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szczecinku Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor do spraw...

  inspektor Dodano: 08.06.2023
 • inspektor

  BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna inspektor Szczecin

  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor do spraw...

  inspektor Dodano: 08.06.2023
 • starszy referent

  BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna starszy referent Kamień Pomorski

  Komenda Powiatowa Policji w Kamieniu Pomorskim Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy referent do spraw ZESPOŁU DS...

  starszy referent Dodano: 08.06.2023
 • referent

  BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna referent Szczecin

  Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent do spraw wierzycielskich w Pierwszym Dziale Organu...

  referent Dodano: 08.06.2023
 • starszy inspektor

  BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna starszy inspektor Koszalin

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor do spraw ds. bezpieczeństwa...

  starszy inspektor Dodano: 08.06.2023

Nowe ogłoszenia na e-mail

Powiadomienia o nowych ofertach na skrzynę pocztową.
Zgadzam się

Szanowni Państwo

W związku z rozporządzeniem RODO informujemy Cię o przetwarzaniu Twoich danych osobowych oraz zasadach na jakich będzie się to odbywało i celach ich przetwarzania.
Prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych przez nas i przez naszych "Zaufanych Partnerów" poprzez kliknięcie w guzik "zgadzam się".

Kto będzie administratorem Twoich danych? Administratorem danych będzie Larete Dariusz Husak, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 6/8, 35-232 Rzeszów jak również nasi "Zaufani Parnerzy" czyli podmioty, z którymi stale współpracujemy w celu świadczenia usług, wyświetlania reklam i zbierania danych statystycznych.

Jakie dane osobowe przetwarzamy i jaki jest cel przetwarzania? Przetwarzamy dane, które podajesz lub pozostawiasz w ramach korzystania serwisu:
- Dane niezbędne do świadcznia usługi polegającej na dodaniu ogłoszenia, kontaktu z ogłoszeniodawcą,
- Dane niezbędne do obsługi płatności i wystawieniu faktur,
- Dane zapisywane w plikach cookies, pozwalające na personalizację reklam oraz analizowania ruchu na stronach i śledzenie użytkownika.

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych? Masz prawo do żądania dostępu do zgromadzonych danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania i prawo do zapomnienia. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw wymienionych szczegółowo w polityce prywatności.

Pliki cookies Pliki cookies możesz otrzymać od nas jak i od naszych Zaufanych Partnerów. Możesz je wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza wyrażenie zgody na korzystanie z plików cookies otrzymanych od nas jak i naszych partnerów.

Wycofanie zgody Swoją zgodę możesz zawsze wycofać na stronach "Polityki prywatności", tam także znajdziesz listę "Partnerów zaufanych".

Wyrażenie Zgody Wyrażnie zgody na wskazane poniżej działania odbywa się poprzez kliknięcie w przycisk "Zgadzam się" lub "Zagadzam się ✓" i zamknięcie okna.

>> Ustawienia zaawansowane <<

W poniższych ustawieniach mogą Państwo wybrać czy wyrażacie zgodę na instlowanie ciasteczek dostarczanych przez naszych partnerów i kod śledzenia.
Prosimy o wyrażenie zgody na świadczone przez nas i przez naszych partnerów.

Netsprint S.A. Zgadzam się na przechowywanie w moim urządzeniu plików cookies, jak też na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym profilowania, moich danych osobowych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności zapisywanych w tych plikach cookies przez Wydawcę i "Zaufanych partnerów". Wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych osobowych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności zapisywanych w tych plikach cookies, przez Wydawcę i Zaufanych partnerów innym administratorom zainteresowanym marketingiem swoich produktów lub usług (reklamodawcom).

Adsense Korzystamy z Google Adsense. Jest to usługa, która wyświetla reklamy na naszych stronach. Reklamy mogą być emitowane jako spersonalizowane (dostosowane do Twoich zainteresowanań) jak i niespersonalizowane. Na te pierwsze musisz wyrazić zgodę, jeżeli się nie zgadzasz adsense wyświetli Ci reklamy losowe.

Zapisz ustawienia
Zgadzam się